FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?
Izbrano iz Kratkoslovnice
Kozma Ahačič: Kratkoslovnica: slovenska slovnica za osnovno šolo. 2. izd. Ljubljana, 2018. © Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane. Objavljeno z dovoljenjem založbe.