FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?
Izbrano iz Slovnice na kvadrat
Kozma Ahačič: Slovnica na kvadrat: slovenska slovnica za srednjo šolo. 2. izd. Ljubljana, 2018. © Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane. Objavljeno z dovoljenjem založbe.