FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?
Zvrstnost
Nataša Gliha Komac in Duša Race v sodelovanju s Kozmo Ahačičem, Heleno Dobrovoljc, Karmen Kenda Jež, Nino Ledinek, Tino Lengar Verovnik, Tanjo Mirtič in Mojco Žagar Karer: Družbene zvrsti in besedilne vrste v slovenskem jeziku. © 2021, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, prosto dostopno pod pogoji licence Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0. Prenesi celotno besedilo.