FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Tvorba besed (besedotvorje)

AlinejaVsaka beseda ima koren. Mnoge besede vsebujejo poleg korena še predpono, ki stoji pred korenom, ali/in medpono, ki stoji med dvema korenoma, ali/in pripono, ki stoji za korenom.
AlinejaBesede, ki vsebujejo predpono, medpono ali pripono, se imenujejo tvorjenke. Besede, ki vsebujejo samo koren in oblikoslovno končnico, pa se imenujejo netvorjenke.
Alineja*Tvorjenke delimo na izpeljanke, sestavljenke, zloženke, izpeljanke iz predložne zveze, medponsko-priponske zloženke in sklope.
Alineja*Pisava besed skupaj in narazen je povezana s premislekom, ali gre za eno besedo ali dve.
AlinejaSoglasnike na koncu korena ali na koncu predpone pišemo tako, kakor bi jih izgovarjali pred samoglasnikom.
AlinejaPri tvorbi besed lahko prihaja tudi do posebnih sprememb glasov. Najpomembnejša se imenuje preglas: o > e za c j č ž š.
Alineja*Druge spremembe so še: prevoj, mehčanje, jotacija in prilikovanje.

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Njegova oblast temeli temelji na sovraštvu do državnih sovražnikov.
isekavanjem izsekavanjem gozdov ogrožamo svoja življenja in življenja vseh živih bitij na Zemlji.
Zanj je iskopala izkopala grob z golimi rokami in ga položila vanj.
Ljutstvu Ljudstvu je govoril tudi o tem, kako je materni jezik za njih pomemben.
Ne odlagam odpatkov odpadkov, razen v smetnjake.
Potem so mi napisali odpusnico odpustnico in sem odšel domov.
Tega dogotka dogodka ne bom nikoli pozabil.
Po Odisejovem Odisejevem mnenju človeško srečo določata iznajdljivost, zvitost.
Ljudje, ki se sploh ne prilagajajo, končajo običajno slabo; tako je bilo že v času Sofoklejove Sofoklejeve Antigone.
Prometejovem Prometejevem času so vsi ljudje verjeli v bogove.
Bronja vztraja v zakonu samo zaradi otroka in zato, ker se boji možove moževe reakcije.
Teme, ki so vedno aktualne in se pojavljajo tudi v tragedijah, so ljubezen, sovražtvo sovraštvo, prepir, medsebojni odnosi ...
Bogati kmet je imel sina Ožbeja, ki je bil zaljublen zaljubljen v Meto.
Če bi kdo zdaj tepel otroke, bi ga kaznovali, zato se zlorablanje zlorabljanje ne dogaja več tako pogosto.
Kreon se zamisli nad modrecevimi modrečevimi besedami.
Poklicati data princova prinčeva vrstnika in prijatelja, Rozenkranca in Gildenšterna.