FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Odnosi med besedami (besedoslovje)

AlinejaBesede, ki imajo isti koren, pripadajo besedni družini.
Alineja*Besede, ki imajo podoben pomen, pripadajo pomenskemu polju.
AlinejaBesede so glede na pomen lahko sopomenke, protipomenke, nadpomenke ali podpomenke.
Alineja*Besede so glede na zapis in izgovor lahko enakoizraznice (homonimi).
AlinejaBeseda ima lahko en pomen (enopomenka) ali več pomenov (večpomenka).
AlinejaPomen besed je lahko nevtralen, lahko pa je slogovno zaznamovan. Z rabo besed, ki so v knjižnem jeziku slogovno zaznamovane, lahko zelo spremenimo pomen posameznega stavka, povedi ali besedila.