FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Jezikovne zvrsti Besedilne vrste Praktičnosporazumevalna besedila

Osnovna šolaSrednja šola
AlinejaS praktičnosporazumevalnimi besedili prenašamo in izmenjujemo informacije ob vsakodnevnih in prostočasnih dejavnostih. To so npr. obvestilo na oglasni deski, objava na družbenem omrežju, nakupovalni seznam.
AlinejaPraktičnosporazumevalna besedila so lahko v vseh družbenih zvrsteh, pri čemer je treba upoštevati okoliščine in namen sporočanja.
O tej temi poglej še

Pogoste napake

Pogostih napak, povezanih s tem slovničnim poglavjem, v korpusu Šolar nismo našli.

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vsebina ni na voljo.

Vaje

Vsebina ni na voljo.