FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Stavek Skladnja stavka Stavčni členi in deli stavčnih členov

AlinejaStavek je zgrajen iz stavčnih členov, ki jih določimo s pomočjo vprašalnic. Stavčni člen je sestavljen iz besede ali besedne zveze. Tudi odvisniki so stavčni členi. Stavčni členi so povedek, osebek, predmet in prislovno določilo.
AlinejaVezniki, ki uvajajo priredje ali podredje ne pripadajo nobenemu stavčnemu členu. *Prav tako ne pripadajo nobenemu stavčnemu členu členki, ki ne poudarjajo besede ali besedne zveze, pred katero stojijo.