FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Pravopis Ločila Vejica

AlinejaVejico v slovenščini postavljamo glede na zgradbo povedi. Če vemo, kako je zgrajen stavek in kako se stavki povezujejo v povedi, potem s postavljanjem vejice nimamo težav. In obratno: tudi če poznamo vsa pravila za postavljanje vejice, pa ne poznamo zgradbe stavka in povedi, je zelo verjetno, da se bomo velikokrat zmotili.
AlinejaVejico pišemo med nadrednim in odvisnim stavkom. Če stoji odvisni stavek znotraj glavnega stavka, pišemo vejico pred in za odvisnim stavkom. Če je na začetku odvisnega stavka več veznikov (ali če veznik sestavlja več besed), pišemo vejico samo pred prvim veznikom. To storimo tudi, če je prvi od več veznikov priredni veznik in pred njim ne bi stala vejica.
AlinejaVejico pišemo med prirednimi stavki ali prirednimi deli stavkov (besedami ali besednimi zvezami). Pred naslednjimi prirednimi vezniki (ter seveda pred njihovimi sopomenkami) vejice ne pišemo:
a) vezalni vezniki: in, ter ...;
b) ločni vezniki: ali, oziroma, bodisi, aliali ...
c) stopnjevalna veznika: nene, nitiniti.
Pred veznikoma kakor in kot pišemo vejico samo, če uvajata odvisni stavek. V prirednem razmerju lahko stoji tudi več odvisnikov, odvisnih od enega samega nadrednega stavka. V tem primeru med njimi vejico pišemo po pravilih za priredja.
AlinejaVejico pišemo pred in za besedo, besedno zvezo ali posebno obliko stavka, ki dopolnjuje ali pojasnjuje kak del (drugega) stavka (*/pred in za polstavkom, pastavkom in izpostavljeno besedo).
AlinejaVejice ne pišemo, če je odvisnik skrajšan v stavčni člen, ki ni odvisnik.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Gregor je bil razpet, med ljubeznijo do Katarine in zgodovino. Gregor je bil razpet med ljubeznijo do Katarine in zgodovino.
Prepričan sem, da se tem ljudem ne, da odpustiti. Prepričan sem, da se tem ljudem ne da odpustiti.
Zelo težko, bi se poistovetila z junaki druge svetovne vojne, saj je vojna huda stvar. Zelo težko bi se poistovetila z junaki druge svetovne vojne, saj je vojna huda stvar.
Antigona, je bila zaradi svojega dejanja obsojena na smrt. Antigona je bila zaradi svojega dejanja obsojena na smrt.
V boju sta oba brata umrla in ker ni bilo nikogar, ki bi bil sposoben vladati je prestol zasedel Kreon. V boju sta oba brata umrla, in ker ni bilo nikogar, ki bi bil sposoben vladati, je prestol zasedel Kreon.
Do Simona se ves čas obnaša kakor, da bi bil res duševno bolan. Do Simona se ves čas obnaša, kakor da bi bil res duševno bolan.
Ker ni bil zmožen ljubiti, oziroma ni znal kazati svojih čustev je prizadel veliko žensk. Ker ni bil zmožen ljubiti oziroma ni znal kazati svojih čustev, je prizadel veliko žensk.
Mati pokaže, da je močna in, da ji sin pomeni vse. Mati pokaže, da je močna in da ji sin pomeni vse.
Tako Pečorin, kot Črtomir sta bila romantična lika. Tako Pečorin kot Črtomir sta bila romantična lika.
Vojne in okupacije ne jemlje tako resno kot bi ju moral. Vojne in okupacije ne jemlje tako resno, kot bi ju moral.
Bila je zelo lepa ampak revna. Bila je zelo lepa, ampak revna.
Pokazala je, da lahko sama, skrbi za otoke ter se preživlja in, da je izredno poštena in skromna oseba. Pokazala je, da lahko sama skrbi za otoke ter se preživlja in da je izredno poštena in skromna oseba.
Niti na Špelo, niti na koga drugega se ni čustveno navezal. Niti na Špelo niti na koga drugega se ni čustveno navezal.
Ljubezen do brata je bila zanjo pomembnejša, kot njeno lastno življenje. Ljubezen do brata je bila zanjo pomembnejša kot njeno lastno življenje.
Ko je nekega dne k njenemu očetu prišel Jazon pogumni mož, se je vanj zaljubila. Ko je nekega dne k njenemu očetu prišel Jazon, pogumni mož, se je vanj zaljubila.
Nekega dne, ko so se otroci pomenkovali na pragu sta prišla dva možakarja. Nekega dne, ko so se otroci pomenkovali na pragu, sta prišla dva možakarja.
S problematiko izpostavljeno v drami se srečujemo še danes. S problematiko, izpostavljeno v drami, se srečujemo še danes.

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vsebina ni na voljo.

Vaje

Vsebina ni na voljo.