FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Jezikovne zvrsti Družbene zvrsti Knjižni jezik

Osnovna šolaSrednja šola
AlinejaKnjižni jezik je enoten, za celotni slovenski jezikovni prostor bolj ali manj dogovorjen, usklajen in opisan sistem.
AlinejaKnjižni jezik je opisan v različnih priročnikih in z njim se podrobneje seznanimo v šoli.
AlinejaRazlikujemo pisni in govorjeni knjižni jezik.
AlinejaKnjižni jezik omogoča splošno razumljivo, jasno in natančno sporazumevanje na vseh področjih življenja in v vseh besedilih.
O tej temi poglej še

Pogoste napake

Pogostih napak, povezanih s tem slovničnim poglavjem, v korpusu Šolar nismo našli.

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vsebina ni na voljo.

Vaje

Vsebina ni na voljo.