FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Jezikovne zvrsti Družbene zvrsti Pogovorni jezik

Osnovna šolaSrednja šola
AlinejaPogovorni jezik je neenotna družbena zvrst. Uporabljamo ga na celotnem slovenskem jezikovnem prostoru, vendar vedno v njegovih prostorskih, interesnih, bolj ali manj sproščenih različicah.
AlinejaPogovorni jezik navadno uporabljamo pri sporazumevanju v manj formalnih družbenih vlogah.
AlinejaPogovorni jezik je dovzeten za različne vplive. V njem je veliko neologizmov, prevzetih besed, slengizmov, žargonizmov, pogoste so posplošitve in poenostavitve.
AlinejaPogovorni jezik najpogosteje uporabljamo v praktičnosporazumevalnih besedilih, pojavlja pa se tudi v medijskih in umetnostnih besedilih.
AlinejaPogovorni jezik je pogosteje (prosto) govorjen, v zapisani obliki ga srečujemo predvsem v neformalnih sporočilih in na spletu.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Med počitnicami sem prišparal prihranil veliko denarja, zato si bom naslednje leto kupil cestno kolo.
Ko sta se starša ločila, se nista več kregala prepirala.
Vsa ta razmerja so sigurno gotovo vplivala na pisateljevo življenje.
Prometej je boga probal skušal ukaniti.
Tudi Janezu bolj odgovarja ustreza kmečko življenje na podeželju kot mestni hrup in življenje v mestu.
Ko pridem domov, prvo najprej naredim nalogo.
Ko stopi skozi vrata, pri oknu zagleda prikupno punco dekle, ki joče.
Po končanem faksu končani fakulteti se želim izobraževati za kontrolorja poletov.
Kot družina se odlično zastopimo razumemo; nimamo konfliktov in se imamo radi.

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vsebina ni na voljo.

Vaje

Vsebina ni na voljo.