FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Jezikovne zvrsti Družbene zvrsti Narečja

Osnovna šolaSrednja šola
AlinejaNarečje je družbena zvrst, značilna za posamezen kraj, območje. V Sloveniji imamo 7 narečnih skupin in več kot 37 narečij in podnarečij.
AlinejaV narečju se sporazumevamo z ljudmi, ki naše narečje razumejo, navadno na omejenem zemljepisnem območju, npr. v domačem kraju.
AlinejaNarečje se navadno govori, a vse pogosteje tudi zapisuje. Uporablja se zlasti v praktičnosporazumevalnih besedilih, zasledimo pa ga tudi v umetnostnih in medijskih besedilih.
AlinejaNarečja so opisana v slovarjih, narečnih atlasih in razpravah.
O tej temi poglej še

Pogoste napake

Pogostih napak, povezanih s tem slovničnim poglavjem, v korpusu Šolar nismo našli.

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vsebina ni na voljo.

Vaje

Vsebina ni na voljo.