FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Stavek Skladnja povedi Priredje

AlinejaČe povežemo vsaj dva priredna stavka, dobimo priredje.
AlinejaPriredja najlažje določamo glede na vrsto prirednega veznika, ki povezuje stavka. Poznamo vezalno, stopnjevalno, ločno, protivno, pojasnjevalno in posledično priredje.
Alineja*Če stojita stavka v priredju in nista povezana z veznikom, določimo vrsto priredja glede na veznik, ki bi bil lahko izpuščen.