FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Stavek Skladnja povedi Podredje (odvisniki)

Alineja*Če povežemo neodvisni (glavni) stavek z vsaj enim odvisnim stavkom, dobimo podredje.
AlinejaPodredni stavki (odvisniki) so odvisni od glavnih ali nadrednih stavkov.
Alineja*Odvisne stavke ločujemo glede na vezniško besedo, ki povezuje odvisni stavek z glavnim stavkom, in glede na stavčni člen, ki ga predstavljajo.
AlinejaGlede na stavčni člen, ki ga odvisnik predstavlja glede na nadredni stavek, poznamo naslednje vrste odvisnikov: osebkov, predmetni, prilastkov, prislovnodoločilni (krajevni, časovni, načinovni, vzročni, namerni, pogojni, dopustni).
AlinejaGlede na vezniško besedo, ki povezuje odvisni stavek z glavnim stavkom, poznamo naslednje vrste odvisnikov: vezniški (uvaja jih veznik), oziralni (uvaja jih oziralni zaimek) ali odvisni vprašalni stavek (uvaja jih vprašalnica).