FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Glas Glasovi

AlinejaGlasove delimo na samoglasnike in soglasnike.
AlinejaZapisujemo jih s črkami slovenske abecede (a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v z ž), v kateri vsak glas, ki vpliva na pomen, nima svoje črke.
AlinejaVseh glasov ne zapisujemo, kakor jih izgovarjamo.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Človek ne sme vrjeti  verjeti vsega, kar sliši. 
Pojem slasten zajterk zajtrk in se odpravim v šolo.
Za zajterk zajtrk vedno jem kosmiče z mlekom.
Ko je pisatelj prišel h k nam v šolo, je povedal dve zgodbi, ki sta bili zelo smešni.
Besedilo pripoveduje o tem, kako se mož po dolgih letih vrne domol domov k svoji družini.
Tega dogotka dogodka ne bom nikoli pozabil.
Usak Vsak ima svoje probleme, ki jih velikokrat želi rešiti sam.
Spretnosti se ne razvijejo spontano, tako kot navade, ampak z vstrajnim  vztrajnim učenjem in vajo.
Knjiga pripoveduje o najstniškem dekletu Fatimi, ki se s svojo revno družino u v Slovenijo zateče kot begunka.