FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Tvorba besed (besedotvorje)

AlinejaVsaka beseda ima koren. Mnoge besede vsebujejo poleg korena še predpono, ki stoji pred korenom, ali/in medpono, ki stoji med dvema korenoma, ali/in pripono, ki stoji za korenom.
AlinejaBesede, ki vsebujejo predpono, medpono ali pripono, se imenujejo tvorjenke. Besede, ki vsebujejo samo koren in oblikoslovno končnico, pa se imenujejo netvorjenke.
Alineja*Tvorjenke delimo na izpeljanke, sestavljenke, zloženke, izpeljanke iz predložne zveze, medponsko-priponske zloženke in sklope.
Alineja*Pisava besed skupaj in narazen je povezana s premislekom, ali gre za eno besedo ali dve.
AlinejaSoglasnike na koncu korena ali na koncu predpone pišemo tako, kakor bi jih izgovarjali pred samoglasnikom.
AlinejaPri tvorbi besed lahko prihaja tudi do posebnih sprememb glasov. Najpomembnejša se imenuje preglas: o > e za c j č ž š.
Alineja*Druge spremembe so še: prevoj, mehčanje, jotacija in prilikovanje.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Upala sem, da bo z njim vse vredu v redu.
Med preoblačenjem smo se šalili in se naglas na glas smejali.
Roman govori o šestnajst letnem šestnajstletnem dekletu, ki se zelo boji smrti.
V sodobni družbi se veliko krat velikokrat dogajajo krivice.
Kreon je ukazal, da Polinejka nesmejo ne smejo pokopati.
Njegova oblast temeli temelji na sovraštvu do državnih sovražnikov.
isekavanjem izsekavanjem gozdov ogrožamo svoja življenja in življenja vseh živih bitij na Zemlji.
Antigona je z golimi rokami iskopala izkopala grob in vanj položila truplo svojega brata.
Ljutstvu Ljudstvu je govoril o tem, kako je materni jezik pomemben.
Ne odlagam odpatkov odpadkov, razen v smetnjake.
Napisali so mi odpusnico odpustnico in odšel sem domov.
Tega dogotka dogodka ne bom nikoli pozabil.
Takrat sem imel še bujno domišlijo domišljijo, star sem bil komaj 8 let.
Bori se za bolši boljši položaj zamejskih Slovencev.
Rada bi z vami delila svojo življensko življenjsko zgodbo.
Hitro moram odditi oditi.
Po Odisejovem Odisejevem mnenju človeško srečo določata iznajdljivost in zvitost.
Ljudje, ki se sploh ne prilagajajo, običajno slabo končajo; tako je bilo že v času Sofoklejove Sofoklejeve Antigone.
Prometejovem Prometejevem času so vsi ljudje verjeli v bogove.
V zakonu vztraja samo zaradi otroka in zato, ker se boji možove moževe reakcije.
Teme, ki so vedno aktualne in se pojavljajo tudi v tragedijah, so ljubezen, sovražtvo sovraštvo, prepir, medsebojni odnosi ...
Bogati kmet je imel sina Ožbeja, ki je bil zaljublen zaljubljen v Meto.
Danes se psihično ali fizično zlorablanje zlorabljanje otrok kaznuje.
Kreon se je zamislil nad modrecevimi modrečevimi besedami.
Poklical je princova prinčeva vrstnika in prijatelja, Rozenkranca in Gildenšterna.
Kreon se je zamislil nad modrecevimi modrečevimi besedami.
Osamljenega se počuti, ker nima dobenega nobenega prijatelja.

Vaje

Vaj, ki so neposredno povezane s tem slovničnim poglavjem, še nismo pripravili, morda pa so na voljo vaje pri nadrejenem poglavju.