FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Jezikovne zvrsti Besedilne vrste

Osnovna šolaSrednja šola
AlinejaNa različnih področjih človekovega delovanja, npr. v znanosti, umetnosti, vsakdanjem življenju, javni upravi in sodstvu ipd., nastajajo različne vrste besedil. V grobem se razlikujejo po vsebini, npr. splošna in po različnih področjih specializirana besedila, funkciji, npr. informirati, izobraževati, predpisovati, in obliki, npr. SMS-sporočilo, obrazec za štipendijo, pesem, novica ali komentar v časopisu, dnevnoinformativna radijska oddaja.
AlinejaBesedila delimo na praktičnosporazumevalna, npr. pogovor, voščilo, obvestilo o odpiralnem času, uradovalna, npr. obrazci, pogodbe, strokovna, npr. enciklopedija, znanstveni članek, umetnostna, npr. pesem, črtica, in medijska besedila, npr. novice, blog.
AlinejaDoločene besedilne vrste se lahko udejanjajo v vseh družbenih zvrsteh, npr. pogovor je lahko v knjižnem, pogovornem jeziku ali narečju, odvisno od okoliščin, druge pa so v večji meri vezane le na eno družbeno zvrst, npr. zapisana strokovna besedila so vedno v knjižnem jeziku.
O tej temi poglej še

Pogoste napake

Pogostih napak, povezanih s tem slovničnim poglavjem, v korpusu Šolar nismo našli.

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vaje

Vaj, ki so neposredno povezane s tem slovničnim poglavjem, še nismo pripravili, morda pa so na voljo vaje pri nadrejenem poglavju.