FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Jezikovne zvrsti Besedilne vrste Medijska besedila

Osnovna šolaSrednja šola
AlinejaMedijska besedila se uresničujejo prek različnih medijev: radia, televizije, tiska in digitalnih medijev.
AlinejaRazlikujemo med novinarskimi besedili, npr. novica, reportaža, intervju, ocena, komentar ipd., besedili odnosov z javnostmi, npr. sporočila za javnost o različnih dogodkih, ukrepih, stališčih, popravki, dopisi, vabila ipd., in oglaševalnimi besedili, npr. predstavitveni oglasi, prodajni oglasi, vzgojni oglasi.
AlinejaDa bi z informacijami, mislimi dosegli in nagovorili različne naslovnike, v medijskih besedilih uporabljamo in kombiniramo različna slogovna sredstva.
O tej temi poglej še

Pogoste napake

Pogostih napak, povezanih s tem slovničnim poglavjem, v korpusu Šolar nismo našli.

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vsebina ni na voljo.

Vaje

Vaj, ki so neposredno povezane s tem slovničnim poglavjem, še nismo pripravili, morda pa so na voljo vaje pri nadrejenem poglavju.