FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Jezikovne zvrsti Besedilne vrste Uradovalna besedila

Osnovna šolaSrednja šola
AlinejaUradovalna besedila, npr. uradni obrazci, vloge, sodbe, so značilna za opravila na različnih uradih.
AlinejaUradovalna besedila imajo vnaprej določeno obliko in ustaljeno izrazje. So objektivna, enoumna in v knjižnem jeziku.
O tej temi poglej še

Pogoste napake

Pogostih napak, povezanih s tem slovničnim poglavjem, v korpusu Šolar nismo našli.

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vsebina ni na voljo.

Vaje

Vaj, ki so neposredno povezane s tem slovničnim poglavjem, še nismo pripravili, morda pa so na voljo vaje pri nadrejenem poglavju.