FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Jezikovne zvrsti Besedilne vrste Umetnostna besedila

Osnovna šolaSrednja šola
AlinejaZa umetnostna besedila je izjemno pomembno, kako kaj izrazimo (povemo, zapišemo), zato so zanje značilna različna slogovna sredstva.
AlinejaUmetnostna besedila se uresničujejo v vseh treh družbenih zvrsteh.
O tej temi poglej še

Pogoste napake

Pogostih napak, povezanih s tem slovničnim poglavjem, v korpusu Šolar nismo našli.

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vsebina ni na voljo.

Vaje

Vaj, ki so neposredno povezane s tem slovničnim poglavjem, še nismo pripravili, morda pa so na voljo vaje pri nadrejenem poglavju.