FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Oblikoslovje

AlinejaBesede v slovenskem jeziku lahko razvrstimo v deset besednih vrst, od katerih lahko nekatere pregibamo, drugih pa ne. Pregibne besedne vrste so samostalnik, pridevnik, zaimek, števnik in glagol, nepregibne besedne vrste pa so prislov, predlog, veznik, medmet in členek.
Alineja*Beseda lahko preide iz ene besedne vrste v drugo. To pomeni, da dobi lastnosti druge besedne vrste.
AlinejaLočujemo tri vrste pregibanja: sklanjatev, spregatev in stopnjevanje.
AlinejaPregibne besede imajo osnovo in končnico.
O tej temi poglej še

Pogoste napake

Pogostih napak, povezanih s tem slovničnim poglavjem, v korpusu Šolar nismo našli.

Vsebine v jezikovni svetovalnici