FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Oblikoslovje Glagol

AlinejaGlagoli so lahko polnopomenski (v stavku stojijo samostojno), pomožni (glagol biti; z njegovo pomočjo tvorimo sestavljene glagolske oblike) in naklonski (stojijo ob polnopomenskem glagolu v nedoločniku, npr. morati, moči, hoteti, smeti). *Kot posebno skupino lahko ločimo tudi glagole z oslabljenim pomenom, ki ob sebi zahtevajo povedkovo določilo.
AlinejaGlagol ima osebne in neosebne oblike.
AlinejaOsebne glagolske oblike se spregajo. Vsaki obliki lahko določimo naslednje kategorije: oseba (1. oseba, 2. oseba, 3. oseba), število (ednina, dvojina, množina), čas (sedanjik, preteklik, prihodnjik, *predpreteklik), naklon (povedni, velelni, pogojni), način (tvorni, trpni), vid (dovršni, nedovršni). Osebo, število, čas, naklon in način lahko prepoznamo iz glagolske oblike. Vid pa prepoznamo iz pomena glagola.
AlinejaTvorni povedni sedanjik in tvorni velelnik sta nesestavljeni osebni glagolski obliki, vse ostale osebne glagolske oblike pa so sestavljene (se tvorijo z ustrezno obliko pomožnega glagola biti).
AlinejaGlagoli se lahko vežejo s predmeti v različnih sklonih.
AlinejaTrpnik imajo lahko samo glagoli, ki se vežejo s tožilnikom brez predloga. Takšnim glagolom pravimo prehodni glagoli. *Pomen trpnika lahko izražamo tudi s tvorno obliko s se.
AlinejaGlede na rabo končnic v tvornem povednem sedanjiku ločujemo:
- glagole tipa »ste«: dam, jem, vem, grem (in večina izpeljank iz teh glagolov);
- glagole tipa »te«: vsi ostali;
- glagol biti z več osnovami.
AlinejaSamo pri sedanjiških oblikah zanikanih glagolov sem, imam, hočem se nikalnica piše skupaj z glagolom (nisem, nimam, nočem). V drugih primerih se vedno piše narazen: bom, ne bom; bi, ne bi.
AlinejaNeosebne glagolske oblike:
1. nedoločnik (osnovna oblika glagola): delati. Uporabljamo ga ob naklonskih glagolih.
2. namenilnik: delat. Uporabljamo ga za glagoli premikanja (v dobesednem ali prenesenem pomenu).
3. deležnik: dišeč, ubit, zaklan, nesel. Deležniki so iz glagola tvorjeni pridevniki. Uporabljamo jih pri spreganju sestavljenih glagolskih oblik ali kot navadne pridevnike. *Ločujemo (tvorni sedanji) deležnik na , tvorni pretekli deležnik na -l in trpni pretekli deležnik na -n/-t.
*4. deležje: molče, molčeč. Deležje je iz glagola tvorjeni prislov. Ima tvorni in sedanjiški pomen.
*5. glagolnik: pisanje, odprtje, petje. Glagolnik je iz glagola tvorjeni samostalnik.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Smrekarica je vložila tožbo zoper Matička, češ da mu je posodila denar in da ji ga more mora vrniti ali se z njo poročiti.
A nič ni pomagalo, niso ga morali mogli uničiti.
Deček je dobil čaroben lešnik, ki mu izpolne izpolni vse želje.
Verjami Verjemi, da boš zelo vesela.
Ali se spomneš spomniš tistega dne, ko sva se spoznala?
Hišica je bila zaklenjena, zato sve sva prespali v čolnu.
Od tistega trenutka sma sva bila najboljša prijatelja.
Po kosilu si včasih privoščima privoščiva sladico.
Morala bi doštudirati in šele potem stopati stopiti v zakon.
Tam bo bila bo tudi Urška, najlepša med najlepšimi.
Mama si je najdla našla drugega moža.
Črtomir se je zanimal nad za usodo svojega naroda, svoje vojske.
Ne razmišlja na srečo o sreči drugih, na ideale o idealih družbe.
Linhartovega Matička in Županovo Micko prištevamo za med prva slovenska dramska dela.
Kreon je v bolečinah in v občutku z občutkom krivde moral živeti naprej.
Odlomek govori o moškemu moškem, ki je varal svojo ženo.
Goste so spraševali v o kakovosti hrane.
Ne moreš si misliti, kako te pogrešam in kako hrepenim za tvojimi objemi po tvojih objemih.
Mislim, da njegova starša res ne ravnasta ravnata pravilno.
Prepričan sem, da se imasta imata zelo rada.
Sklenila sta, da se bota bosta poročila.
Menim, da človeka nesmemo ne smemo soditi po videzu.
Nemaram Ne maram brati.
Želim si, da bi bilo na svetu več usmiljenja in da ljudje nebi ne bi trpeli.
Bil sem zelo žalosten, ker zaradi selitve v drugo državo nebom ne bom več videl prijateljev.
Ko je oče poklical psa, je ta začel tečti teči proti njemu.
Odšel se je umit in oblečt obleč.
Upam, da ji bo pri nadaljnjem študiju uspelo dosežti doseči zadane cilje.
Bili so še otroci, ko so morali iti služiti služit.
Črtomir je šel nato v Oglej oznanjati oznanjat krščansko vero.
Primož Trubar je želel Slovence naučiti brat in pisat brati in pisati, zato je napisal knjigi Abecednik in Katekizem.

Vaje

Vaj, ki so neposredno povezane s tem slovničnim poglavjem, še nismo pripravili, morda pa so na voljo vaje pri nadrejenem poglavju.