FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Oblikoslovje Števnik

AlinejaŠtevnik ima podobne lastnosti kot pridevnik ali samostalnik, le da z njim štejemo ali izražamo količino. Poznamo glavne in vrstilne, *pa tudi ločilne in množilne števnike.
AlinejaŠtevniki se običajno uporabljajo kot pridevniki (štirje sloni : sivi sloni). Kot nesklonljivi samostalniki (pet slonov : čreda slonov) pa nastopajo glavni števniki od pet naprej, če stojijo v imenovalniku ali tožilniku. Za njimi zato stoji tisto, kar štejemo, v rodilniku (*osebna glagolska oblika pa stoji v 3. os. ed.). Enako velja za vse ločilne števnike tipa dvoje (*ter za vse nedoločne števnike).
Alineja*V knjižnem jeziku se nedoločni števniki ne sklanjajo. V imenovalniku in tožilniku nastopajo kot samostalniki, v preostalih sklonih pa kot nesklonljivi pridevniki.
Alineja*Samostalniška oblika števnika en je eden.
AlinejaPri glavnih števnikih pišemo narazen vse sestavine razen enic in desetic ter posameznih stotic. Vrstilne števnike pišemo skupaj.
AlinejaPri računanju uporabljamo oblike ena, dve, tri, štiri, pet itd. To so nesklonljivi samostalniki srednjega spola.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Meta je ostala sama z devet otrokam devetimi otroki.
Roman v dvaintrideset dvaintridesetih poglavjih Senčni ples je napisal Alojz Rebula.
Po večih več evropskih mestih so zgradbe, ki jih je zasnoval slovenski arhitekt Plečnik.
Skuša se spoprijateljiti s čimvečimi čim več ljudmi.
Bilo je v nedeljo, štirinajstega tretjega dvatisoč deset dva tisoč deset.

Vaje

Vaj, ki so neposredno povezane s tem slovničnim poglavjem, še nismo pripravili, morda pa so na voljo vaje pri nadrejenem poglavju.