FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Oblikoslovje Zaimek

AlinejaZaimek lahko stoji v stavku namesto pridevnika ali samostalnika. Poznamo naslednje vrste zaimkov: osebni, svojilni, kazalni, vprašalni, oziralni in nedoločni. Poleg tega poznamo tudi povratni osebni zaimek in povratni svojilni zaimek.
AlinejaSamostalniški zaimki se sklanjajo po posebnih sklanjatvah. Nekateri skloni zaimkov jaz, ti in on imajo dolge (naglasne) in kratke (naslonske) naslonske oblike. Z dolgimi oblikami zaimek še posebej poudarimo.
AlinejaPridevniški zaimki se sklanjajo kot pridevniki, po posebni sklanjatvi se sklanjata zaimka ta in ves.
AlinejaZaimek ki se ne sklanja (*enako: čigar).
Alineja*Povratni osebni zaimek (sebe, se) in povratni svojilni zaimek (svoj) se rabita, kadar se nanašata na osebo v osebku istega stavka.
AlinejaSamostalniška oblika pridevniškega zaimka noben je nobeden.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Zaljubila sem se vanjga vanj.
Če je bila vanga vanj zaljubljena, bi se lahko zanga zanj borila.
Onedva Onadva nista bila njegova prava prijatelja.
V niju O njiju ni imel tako dobrega mnenja kot o Horaciju.
To prizadene junedva njuna otroka, ki morata iz dneva v dan poslušati prepire.
Hči se z njemu njim pogosto spre.
V njemu njem se odvija notranji boj.
Vztraja pri vrednotah, ki se njemu mu zdijo najpravilnejše.
Izidor in Jurij sta se zelo razlikovala drug od druzga drugega, kljub temu da sta bila brata.
Nikoli si nisem mislila, da mi bo keri kateri fant tako všeč, kot si mi bil ti.
Na nek neki način sva le dosegli svoje sanje.
Taka izkušnja zaznamuje človeka za vso vse življenje.
Bubi je bil tisti, kateri ki je družino držal pokonci.
Antigona je razpeta med nenapisanimi božjimi zakoni in med zapisanimi državnimi zakoni, katere ki jih predstavlja Kreon.
Med lanskimi počitnicami sem srečal mojga svojega starega prijatelja.
Po hodniku sem videl teči enega izmed mojih svojih sošolcev.
Ko sem vneto razmišljala, sem ob meni sebi zaslišala glas.
Ko je bilo poroke konec, sem Katarino pripeljal k meni sebi domov.
Antigono pri pokopu svojega njenega brata Polinejka žene neskončna ljubezen.
Počuti se osamljenega, ker nima dobenega nobenega prijatelja.
Zakaj me je Bog kaznoval, ko pa nisem nobenemu nikomur storila nič žalega?
Ugotovil je, da se nobeden noben potnik ni zmenil za gospo.
Noben Nihče/Nobeden se ni hotel pogovarjati z njo.

Vaje

Vaj, ki so neposredno povezane s tem slovničnim poglavjem, še nismo pripravili, morda pa so na voljo vaje pri nadrejenem poglavju.