FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Stavek Besedna zveza

AlinejaBesede se lahko v stavku povezujejo v besedne zveze. Znotraj besedne zveze so lahko posamezne besede enakovredne (priredna besedna zveza), lahko pa so podrejene jedru besedne zveze (podredna besedna zveza).
Alineja*Znotraj besednih zvez (pa tudi med stavčnimi členi) imenujemo razmerje med pridevnikom in samostalnikom ujemanje, razmerje med glagolom/pridevnikom/predlogom in samostalniško besedno zvezo ali samostalnikom vezava, razmerje med prislovom in besedo, na katero se nanaša, pa primik.
Alineja*Nekatere besedne zveze rabimo zelo pogosto. Imenujemo jih stalne besedne zveze.
Alineja*Kadar takšna besedna zveza dobi nov pomen, na katerega ne moremo sklepati iz njenih sestavin, dobimo frazem.
Alineja*Frazem je lahko tudi cel stavek ali cela poved. Tak frazem imenujemo pregovor.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Takšna izkušnja zaznamuje človeka za vso vse življenje.
Antigona je ljubečo ljubeče in prijazno dekle.

Vaje

Izberi razred

1.razred
2.razred
3.razred
4.razred
5.razred
6.razred
7.razred
8.razred
9.razred