FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Glas Naglas

AlinejaNaglasna znamenja označujejo, kje je beseda naglašena. Poznamo tri naglasna znamenja: ostrivec: ´, krativec: ` in strešico: ^.
AlinejaSamoglasnik, nad katerim je zapisano naglasno znamenje, pri glasnem branju naglasimo.
AlinejaNekatere besede nimajo naglasa. Beremo jih skupaj z eno od naglašenih besed na levi ali na desni strani.
AlinejaNekatere besede imajo več naglasov.
Alineja*Nekateri deli slovenskega prostora rabijo poleg jakostnega naglasa tudi melodični (tonemski) naglas.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Izhaja iz bolj revne družine, zato si marsičesa nemore  ne more privoščiti. 
Ljudje neznamo  ne znamo več nakloniti prave pozornosti bližnjemu. 
Izkušnje so mu pokazale, da nebi  ne bi smel zapustiti svojega očeta.

Vaje

Izberi razred

1.razred
2.razred
3.razred
4.razred
5.razred
6.razred
7.razred
8.razred
9.razred