FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Pravopis Velika in mala začetnica

AlinejaZ veliko začetnico pišemo prvo besedo v povedi.
AlinejaSamostalnike delimo na: lastna imena (ta poimenujejo posamezno bitje, posamezen zemljepisni pojav ali posamezno stvar) in splošna poimenovanja (ta poimenujejo predstavnike vrste bitij, vrste zemljepisnih pojavov, vrste stvari, vrste snovi ter pojme): France, Kranj, Zdravljica, Tromostovje : človek, gora, stol, baker, ljubezen, kristjanka, liberalec, muslimanka.
AlinejaLastna imena pišemo z veliko začetnico, splošna poimenovanja pa z malo. Če je lastno ime sestavljeno iz več besed, pišemo z veliko začetnico prvo besedo, preostale besede pa z veliko ali malo glede na to, ali so same lastna ali splošna imena.
AlinejaZgornje pravilo nam večinoma zadostuje; kadar smo v dvomu, pa upoštevamo, da z veliko pišemo:
1. osebna imena, priimke in vzdevke ljudi in živali (če imajo lastno ime): Maja Novak, Herman Celjski, Pepelka;
2. imena prebivalcev: Slovenec, Mariborčanka, Južnoafričan, Severni Korejec;
3. zemljepisna imena: v krajevnih imenih pišemo z veliko vse besede: Sveta Gora, Škofja Loka, Zgornji Jakobski Dol, Pri Treh Hišah (zaenkrat ločujemo še pet izjem), v nekrajevnih imenih pa pišemo z veliko samo prvo besedo: Sveta gora, Slovensko primorje, Bela krajina – razen če je tudi druga beseda samostojno ime: Julijske Alpe, Južna Amerika;
4. lastna imena posameznih stvari (to so naslovi knjig, skladb, besedil, knjižnih zbirk, časopisov, filmov, kipov, spomenikov, prireditev, organizacij, združenj, skladov, društev, podjetij, založb, ustanov, spletnih publikacij in spletnih družbenih omrežij, uradnih organov itd.): Facebook, Klasje, Primorski dnevnik, Deček s piščalko, Slovenska delavska stranka, Otroški dispanzer, Ime rože; Osnovna šola Majde Vrhovnik, Enciklopedija Slovenije.
AlinejaZ veliko začetnico pišemo svojilne pridevnike iz osebnih imen, priimkov in vzdevkov ljudi in živali: Andrejev, Novakov, Pepelkin. Ostale pridevnike pišemo z malo (razen seveda če stojijo na začetku večbesednega lastnega imena): bela hiša : Bela hiša.
AlinejaZ veliko začetnico pišemo besede, kadar s tem želimo doseči poseben učinek ali izraziti posebno spoštovanje: Spoštovani, pišem Vam zaradi ...
AlinejaPogosto naredimo napako in z veliko začetnico pišemo imena praznikov, jezikov, nagrad, zdravil in industrijskih izdelkov, ki se imenujejo po podjetjih. Pravilna je pisava z malo, saj gre za splošna poimenovanja: božič, novo leto, velika noč, slovenščina, angleščina, oskar, kresnik, ford, audi, coca-cola, cockta, aspirin, lekadol.
AlinejaPogosto napačno pišemo z veliko začetnico tudi vrstne pridevnike iz lastnih imen. Pravilno je z malo: slovenski, štajerski, beneškoslovenski, tržaški, svetopisemski.
AlinejaVeliko in malo začetnico je nemogoče določati, če ne poznamo stvari, o kateri govorimo. Če na primer ne vemo, ali je »kranjska gora« v besedilu, ki ga popravljamo ali pišemo, kraj ali gora, nam vsa pravopisna pravila nič ne pomagajo.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Z Nežko se želi poročiti Matiček, hkrati pa ji dvori tudi Baron baron.
Prešernova pesem nezakonska mati Nezakonska mati spada v obdobje Romantike romantike.
uvod Uvod je epski, medtem ko je krst Krst precej liričen in romantičen.
Za domače branje sem prebrala nekaj zgodb iz Svetega Pisma Svetega pisma.
Glavni lik Kocbekove novele črna orhideja Črna orhideja je Gregor.
Takšne like srečamo tudi v Kocbekovi Črni orhideji, Zupanovem romanu Menuet za kitaro in Rebulovem romanu Senčni Ples Senčni ples.
Odnosi med nemci in slovenci Nemci in Slovenci so bili zaostreni.
V njegovo življenje odločilno poseže uboj arabca Arabca.
ožbej Ožbej je bil prvorojenec bogatega kmeta.
Glavni junak dela na tržaškem Tržaškem, in sicer kot učitelj na slovenski šoli.
Med bolj znana Plečnikova dela sodijo: Križanke, tromostovje Tromostovje, žale Žale, čevljarski most Čevljarski most ob Ljubljanici itd.
Antigona je delo, ki je nastalo v Antičnem antičnem obdobju.
Ta cankarjev Cankarjev roman govori o na videz zgledni družini.
Ves dan se je učil Angleščino angleščino.
Črtomir je bil pogumen moški, ki se je boril na strani Poganov poganov.
Ta zgodba v meni prebuja zelo prijetne občutke, saj ob njej vedno pomislim na Božič božič, novoletne počitnice in sneg.
Skrbelo ga je, kaj bo s Slovenskim slovenskim jezikom.
Ta stavek je Antigona izrekla, ko jo je Tebanski tebanski kralj Kreon obsodil na smrt, ker je kljub prepovedi pokopala svojega brata Polinejka.