FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Pravopis Deljenje besed

AlinejaBesede delimo po zlogih. Vsak zlog mora biti tak, da bi bil izgovorljiv na začetku besede.
AlinejaSoglasnik med dva samoglasnikoma prenašamo v drugo vrstico: de-lati, do-movina.
AlinejaTvorjene besede delimo po mejah sestavin: od-dati, od-preti, nad-človek, se-ve-da.
Alineja*Črkovni sklopi, ki zaznamujejo en sam glas, se ne delijo: Coo-per, Ma-džar-ska, beef-steak.
AlinejaVsak jezik ima svoja pravila za deljenje besed. Kadar želimo, da bi nam pri deljenju besed pomagal računalnik, moramo imeti v urejevalniku besedil vklopljen slovenski jezik. Tujih imen in citatov računalnik ne bo vedno delil prav.
O tej temi poglej še

Pogoste napake

Pogostih napak, povezanih s tem slovničnim poglavjem, v korpusu Šolar nismo našli.

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vaje

Vaj, ki so neposredno povezane s tem slovničnim poglavjem, še nismo pripravili, morda pa so na voljo vaje pri nadrejenem poglavju.