FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Oblikoslovje Veznik

AlinejaVeznik lahko povezuje enakovredne besede, besedne zveze ali stavke (priredni veznik), ali pa uvaja odvisni stavek in ga smiselno povezuje z nadrednim stavkom (podredni veznik). S pomočjo veznika izražamo različna razmerja med stavki.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Znani Antigonin izrek je, da je na svetu zato, ker da ljubi, in ne zato, ker da sovraži.

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vaje

Vaj, ki so neposredno povezane s tem slovničnim poglavjem, še nismo pripravili, morda pa so na voljo vaje pri nadrejenem poglavju.