FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Oblikoslovje Samostalnik

AlinejaSamostalniku lahko določimo sklon (imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik, orodnik), število (ednina, dvojina, množina) in spol (moški, ženski, srednji).
AlinejaPregibanje samostalnika v različne sklone imenujemo sklanjanje. Glede na to, kako se posamezne besede sklanjajo, ločujemo štiri sklanjatve (moško sklanjatev, prvo žensko sklanjatev, drugo žensko sklanjatev, srednjo sklanjatev).
AlinejaSamostalniki moškega spola na -a se lahko sklanjajo po moški in/ali po prvi ženski sklanjatvi.
AlinejaPri sklanjanju samostalnika prihaja do sprememb glasov v končnici. Najpomembnejša je [preglas] [3.2]: o > e za c j č ž š.
AlinejaPoznamo tudi samostalnike, ki se ne sklanjajo (*oziroma se sklanjajo z ničtimi končnicami).
Alineja*Samostalniki, ki so nastali iz pridevnikov, se sklanjajo po pridevniški sklanjatvi.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Zatekel se je v sanitarijo sanitarije, da bi si povrnil moči.
S tovariši so bili večkrat v velikih nevarnosteh veliki nevarnosti, a vedno jih je rešil pametni in prebrisani Odisej.
Duhovnik Črtomirju svetuje, da naj se pokristjani in postane duhovnik, kajti samo tako bo lahko prišel vnebese v nebesa.
Nekega dne sem mami in očeti očetu začela sitnariti, da naj mi kupita kolo.
Sanči Sanču Pansi je rekel, da naj pogleda, ali so to velikani.
Ni dovolj samo ljubezen, ampak tudi zaupanje in iskrenost partnerjov partnerjev.
Ko je gospa odprla vrata, je iz hiše priteklo veliko kužkev kužkov.
Včeraj smo se pogovarjali s stricom stricem
Minilo je 5 mesecov mesecev, odkar sem se zaljubila na prvi pogled. 
Ranila sta se z zastrupljenim mečom mečem
Julijin oče je odločil, da se mora Julija poročiti s Parisem  Parisom, uglednim plemičem.
Živeli smo v hiši z babi, dedijem, stricom stricem in teto.
Hermes prenese Kalipsi Kalipso ukaz, da naj Odiseja odslovi.
Zgodba se začne z moškem moškim, ki se je na avtobusu peljal proti domu.