FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Oblikoslovje Prislov

AlinejaPrislov stoji običajno ob glagolu, lahko pa tudi ob pridevniku, deležniku in drugje.
AlinejaPoznamo naslednje vrste prislovov: krajevni (kje? kam? kod?), časovni (kdaj?), načinovni (kako?). *Poleg tega lahko ločujemo tudi vzročne (zakaj?), namerne (čemu?) in količinske (npr. dvakrat, drugič) prislove. Med prislove uvrščamo tudi t. i. prislovne zaimke, ki so istih vrst kot pridevniški ali samostalniški zaimki (ne morejo pa biti pravi zaimki, saj se ne sklanjajo).
AlinejaBesedne zveze, po katerih se vprašamo z istimi vprašalnicami kot po prislovih, niso prislovi, ampak besedne zveze v prislovnem določilu (npr. doma je prislov – v šoli je prislovno določilo). So pa prislovi tudi vprašalnice, s katerimi sprašujemo po njih.
AlinejaPrislovi so lahko samostojne besede, lahko pa so izpeljani iz pridevnikov. Nekatere prislove, izpeljane iz pridevnikov, lahko stopnjujemo.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Ko se je oče vrnil domol domov, se je razjokal od veselja.
Ljudje bi morali bol bolj skrbeti za okolje.
Zevs je ljudem vzel ogenj, ki je bil zanje življensko življenjsko pomemben.
Zdej Zdaj razumem, kaj pomeni beseda ljubezen.
Meta se je teško težko prebijala skozi življenje.
Dan danes Dandanes mora človek premagati ovire z lastnim trudom in delom.
V sodobni družbi se veliko krat velikokrat dogajajo krivice.
Ni važno, iz kje od kod si in kakšen je tvoj izgled, smo ljudje in živeti moramo drug z drugim.
Ljubiš jo bolje bolj kot mene.
Te hiše so bol bolje prenesle potres.
Ustavila sem se in ju počakala, da sta prišla blizu mene bliže.
Njemu je najbolje najbolj zaupal, ker je bil zanesljiv in zvest prijatelj.

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vaje

Vaj, ki so neposredno povezane s tem slovničnim poglavjem, še nismo pripravili, morda pa so na voljo vaje pri nadrejenem poglavju.