FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Oblikoslovje Pridevnik

AlinejaPridevniku lahko določimo sklon, spol in število. Določimo jih glede na samostalnik, na katerega se pridevnik nanaša. Po pridevniku se vprašamo kakšen?, kateri?, čigav?.
Alineja*Pridevnik se s samostalnikom ujema.
AlinejaPridevniki so po pomenu lastnostni (kakšen?), vrstni (kateri? / katere vrste?) in svojilni (čigav?).
AlinejaPri lastnostnih pridevnikih moškega spola ločujemo v imenovalniku ednine moškega spola (in v tožilniku, kadar je enak kot imenovalnik) nedoločno in določno obliko.
AlinejaPridevnike sklanjamo po pridevniški sklanjatvi.
AlinejaNekaterih pridevnikov ne sklanjamo (*oziroma jih sklanjamo z ničtimi končnicami).
AlinejaLastnostne pridevnike lahko stopnjujemo. Stopnjujemo jih lahko s pomočjo pripon, opisno ali nepravilno. Ločujemo tri stopnje: osnovnik, primernik in presežnik.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Končno sem se spomnila, da imam v notranju notranjem žepu bunde telefon.
Izvejo, da je Paž še vedno živ in da bo Antigina Antigonina ideja v njem živela naprej.
Antigona se je vladarju Kreonu zoperstavila, ker ta ni dovolil, da bi dostojno pokopali Polinejka, Antiginega Antigoninega brata.
Ko je Bog blagoslovil le Ablovo Abelovo daritev, Kajnu to ni bilo všeč.
Ljudje so lahko srečni, četudi so bolani bolni, revni, brez službe.
Mislim, da to vpliva na nadaljno nadaljnje življenje otroka.
Prometejovem Prometejevem času so vsi ljudje verjeli v bogove.
Simon je ves prestrašen in izgubljen odgovarjal na Volodjova Volodjeva vprašanja.
Kreon se je zamislil nad modrecevimi modrečevimi besedami.
Čedermacova Čedermačeva skrb za slovenski jezik je razvidna iz njegovih natančno izbranih besed.
Izidorov Izidorjev odziv ni takšen, kot bi pričakovali.
Od trenutka, ko je moril, je postajal le še bolj slabši slabši.
Veliko bolj prepričljivejša prepričljiva so dejanja Črtomira.
Vsak si želi, da bi naredil čim najboljši boljši vtis na druge ljudi.

Vaje

Izberi razred

1.razred
2.razred
3.razred
4.razred
5.razred
6.razred
7.razred
8.razred
9.razred