FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Oblikoslovje Medmet

AlinejaZ medmeti izražamo svoje razpoloženje, preklinjamo, posnemamo glasove, celo spodbujamo k čemu ali odvračamo od česa. Večinoma že sami tvorijo stavek.
O tej temi poglej še

Pogoste napake

Pogostih napak, povezanih s tem slovničnim poglavjem, v korpusu Šolar nismo našli.

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vsebina ni na voljo.

Vaje

Vaj, ki so neposredno povezane s tem slovničnim poglavjem, še nismo pripravili, morda pa so na voljo vaje pri nadrejenem poglavju.