FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Oblikoslovje Členek

AlinejaČlenek je podoben prislovu, le da se po členku ne moremo vprašati. Vpliva na smisel stavka. Večkrat – ne pa nujno – stoji pred besedo ali besedno zvezo, na katero se nanaša.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Sprejela ga je takšnega, kakršen pač je je pač bil.

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vsebina ni na voljo.

Vaje

Vaj, ki so neposredno povezane s tem slovničnim poglavjem, še nismo pripravili, morda pa so na voljo vaje pri nadrejenem poglavju.