FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Oblikoslovje Samostalnik Srednja sklanjatev

AlinejaV srednjo sklanjatev spadajo samostalniki srednjega spola: mesto, življenje.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

V gostilni so se ljudje nekega dne z besedami in kamenji kamenjem spravili nad Jermana.
Duhovnik Črtomirju svetuje, da naj se pokristjani in postane duhovnik, kajti samo tako bo lahko prišel vnebese v nebesa.
Na past je položil košček jabolke jabolka.
Veliko govori o čustvah čustvih.
Zavrača kakršno koli pomoč in vztraja pri svojih načelah načelih.
Znan je bil kot lomilec srcev src.

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vsebina ni na voljo.

Vaje

Vaj, ki so neposredno povezane s tem slovničnim poglavjem, še nismo pripravili, morda pa so na voljo vaje pri nadrejenem poglavju.