FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Oblikoslovje Samostalnik Prva ženska sklanjatev

AlinejaV prvo žensko sklanjatev spadajo samostalniki ženskega ter moškega spola, ki imajo v rodilniku ednine končnico -e. Večinoma se v imenovalniku ednine končujejo na -a, ni pa nujno: beseda, tablica, sestra; mati, hči, breskev; vodja, Mitja.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Živel je z matero materjo in očetom.
Očeta je izgubil v boju, matera mati pa mu je umrla zaradi bolezni.
Mami je dala gospej gospe denar.
S svojim obnašanjem vplivata na svojo hči hčer, pa tega sploh ne opazita.
Je skrben oče, ki želi za svojo hči hčer le najboljše.

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vsebina ni na voljo.

Vaje

Vaj, ki so neposredno povezane s tem slovničnim poglavjem, še nismo pripravili, morda pa so na voljo vaje pri nadrejenem poglavju.