FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Stavek Skladnja stavka Besedni red v stavku

AlinejaTemeljno načelo slovenskega besednega reda v stavku je upoštevanje aktualnosti (pomembnosti) posameznih delov sporočila (členitev po aktualnosti). Sporočilo delimo na tri dele: izhodišče (že znani, manj pomembni del), prehodni del, jedro (neznani, novi del). Izhodišče je skoraj vedno na začetku, jedro pa skoraj vedno na koncu. Različno sobesedilo dovoljuje različen besedni red.
AlinejaBesedni red, ki ne upošteva členitve po aktualnosti, je slogovno zaznamovan.
AlinejaBesedni red znotraj posameznih stavčnih členov in besednih zvez je ustaljen. Popolnoma predvidljiv je besedni red besed v levem prilastku.
AlinejaPoseben besedni red zahteva t. i. naslonski niz (zaporedje več naslonk).
AlinejaPredlogi, vezniki in členki stojijo pred besedo ali besedno zvezo, na katero se nanašajo.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

V drami je spopad prikazan prikazan spopad med učiteljem Jermanom in kovačem Kalandrom ter klerikalno oblastjo.
Njegova družina bi se naj naj bi se izselila v Avstrijo.
Bil sem tako jezen, da ju bi bi ju kar mahnil.
Tina je bila stara 24 let, Jaka pa je komaj imel imel komaj 18 let.

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vsebina ni na voljo.

Vaje

Vaj, ki so neposredno povezane s tem slovničnim poglavjem, še nismo pripravili, morda pa so na voljo vaje pri nadrejenem poglavju.