FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Stavek Skladnja povedi Priredje

AlinejaČe povežemo vsaj dva priredna stavka, dobimo priredje.
AlinejaPriredja najlažje določamo glede na vrsto prirednega veznika, ki povezuje stavka. Poznamo vezalno, stopnjevalno, ločno, protivno, pojasnjevalno in posledično priredje.
Alineja*Če stojita stavka v priredju in nista povezana z veznikom, določimo vrsto priredja glede na veznik, ki bi bil lahko izpuščen.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Meta je imela zelo težko življenje, in a je še vedno zelo lepa.
Zgodba se dogaja na Visokem ki in jo je napisal Ivan Tavčar.

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vsebina ni na voljo.

Vaje

Vaj, ki so neposredno povezane s tem slovničnim poglavjem, še nismo pripravili, morda pa so na voljo vaje pri nadrejenem poglavju.