FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Stavek Skladnja stavka Stavčni členi in deli stavčnih členov Povedek Povedkovo določilo

Alineja*Glagoli z oslabljenim pomenom ter naklonski glagoli imajo v stavku ob sebi povedkovo določilo. Povedek je torej pri njih sestavljen iz osebne glagolske oblike in povedkovega določila.
Alineja*Povedkovnik je skladenjska vloga samostalnikov, pridevnikov in prislovov v povedkovem določilu. Do nje pride, kadar rabimo samostalnike, pridevnike in prislove v povedkovem določilu poleg glagola z oslabljenim pomenom. V tej vlogi lahko dobi samostalnik, pridevnik ali prislov skupaj z glagolom z oslabljenim pomenom poseben pomen in posebne skladenjske lastnosti. Besede v vlogi povedkovnika se ne sklanjajo, lahko pa se stopnjujejo in imajo ob sebi prislov.
O tej temi poglej še

Pogoste napake

Pogostih napak, povezanih s tem slovničnim poglavjem, v korpusu Šolar nismo našli.

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vsebina ni na voljo.

Vaje

Vaj, ki so neposredno povezane s tem slovničnim poglavjem, še nismo pripravili, morda pa so na voljo vaje pri nadrejenem poglavju.