FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Pravopis Ločila Vezaj

AlinejaVezaj uporabljamo, kadar delimo besede in kadar sklanjamo kratice.
AlinejaV tvorjenkah nam vezaj pove, kakšen je njihov pomen (ali so sestavine v prirednem ali podrednem razmerju): sivo-zelen < siv in zelen, sivozelen < sivkasto zelen; slovensko-latinski < slovenski in latinski, latinskoameriški < Latinska Amerika.
AlinejaČe je del tvorjenke zapisan s številko ali črko, je z drugim delom besede povezan z vezajem: 24-letnica, C-dur.
Alineja*Med deli dvojnega imena stoji pred in za vezajem presledek: Šmarje - Sap, _Videm - Dobrepolje.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Jože Plečnik je bil od leta 1911 profesor na umetniškoobrtni umetniško-obrtni šoli v Pragi, od leta 1921 pa na Tehniški fakulteti v Ljubljani.
Krst pri Savici je lirsko - epska lirsko-epska pesnitev, ki je nastala v Prešernovem zrelem obdobju.
Odiseju sta prebrisanost in zvitost pomagali, ko se je po 10letni 10-letni vojni vračal domov k ženi in sinu.
Imam vozniški izpit B - kategorije B-kategorije.

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vsebina ni na voljo.

Vaje

Vaj, ki so neposredno povezane s tem slovničnim poglavjem, še nismo pripravili, morda pa so na voljo vaje pri nadrejenem poglavju.