FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Pravopis Ločila Ostala ločila

AlinejaPiko, vprašaj in klicaj rabimo glede na vsebino povedi.
AlinejaPred piko, vprašajem, klicajem in dvopičjem ne sme biti presledka, pred tropičjem in oklepajem ter za zaklepajem pa presledek mora biti. Če za tropičjem ni presledka, to pomeni, da del besede manjka.
AlinejaPodpičje pišemo namesto pike, kadar hočemo tesneje povezati več povedi.
O tej temi poglej še

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Ali naj ostane zvest svoji četi in domovini. Ali naj ostane zvest svoji četi in domovini?
Moj trener je zavpil: „Bravo. Moj trener je zavpil: „Bravo!

Vsebine v jezikovni svetovalnici

Vsebina ni na voljo.

Vaje

Vaj, ki so neposredno povezane s tem slovničnim poglavjem, še nismo pripravili, morda pa so na voljo vaje pri nadrejenem poglavju.