FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Oblikoslovje Samostalnik

AlinejaSamostalniku lahko določimo sklon (imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik, orodnik), število (ednina, dvojina, množina) in spol (moški, ženski, srednji).
AlinejaPregibanje samostalnika v različne sklone imenujemo sklanjanje. Glede na to, kako se posamezne besede sklanjajo, ločujemo štiri sklanjatve (moško sklanjatev, prvo žensko sklanjatev, drugo žensko sklanjatev, srednjo sklanjatev).
AlinejaSamostalniki moškega spola na -a se lahko sklanjajo po moški in/ali po prvi ženski sklanjatvi.
AlinejaPri sklanjanju samostalnika prihaja do sprememb glasov v končnici. Najpomembnejša je  [preglas] [3.2]: o > e za c j č ž š.
AlinejaPoznamo tudi samostalnike, ki se ne sklanjajo (*oziroma se sklanjajo z ničtimi končnicami).
Alineja*Samostalniki, ki so nastali iz pridevnikov, se sklanjajo po pridevniški sklanjatvi.

Pogoste napake iz korpusa ŠOLAR

Sanči Sanču Pansi je rekel, naj pogleda, ali so to velikani.
Ni dovolj samo ljubezen, ampak tudi zaupanje, iskrenost in poslušanje partnerjov partnerjev.
Ko je gospa odprla vrata, je priteklo veliko kužkev kužkov.
 Nekega dne smo se pogovarjali s stricem stricem
Minilo je 5 mesecov mesecev, odkar sem se zaljubila na prvi pogled. 
Oba se ranita z zastupljenim mečom mečem
Julijin oče Capulet je odločil, da se mora Julija poročiti s Parisem  Parisom, uglednim plemičem.