FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Oblikoslovje Pridevnik

AlinejaPridevniku lahko določimo sklon, spol in število. Določimo jih glede na samostalnik, na katerega se pridevnik nanaša. Po pridevniku se vprašamo kakšen?, kateri?, čigav?.
Alineja*Pridevnik se s samostalnikom ujema.
AlinejaPridevniki so po pomenu lastnostni (kakšen?), vrstni (kateri? / katere vrste?) in svojilni (čigav?).
AlinejaPri lastnostnih pridevnikih moškega spola ločujemo v imenovalniku ednine moškega spola (in v tožilniku, kadar je enak kot imenovalnik) nedoločno in določno obliko.
AlinejaPridevnike sklanjamo po pridevniški sklanjatvi.
AlinejaNekaterih pridevnikov ne sklanjamo (*oziroma jih sklanjamo z ničtimi končnicami).
AlinejaLastnostne pridevnike lahko stopnjujemo. Stopnjujemo jih lahko s pomočjo pripon, opisno ali nepravilno. Ločujemo tri stopnje: osnovnik, primernik in presežnik.