FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Oblikoslovje Prislov

AlinejaPrislov stoji običajno ob glagolu, lahko pa tudi ob pridevniku, deležniku in drugje.
AlinejaPoznamo naslednje vrste prislovov: krajevni (kje? kam? kod?), časovni (kdaj?), načinovni (kako?). *Poleg tega lahko ločujemo tudi vzročne (zakaj?), namerne (čemu?) in količinske (npr. dvakrat, drugič) prislove. Med prislove uvrščamo tudi t. i. prislovne zaimke, ki so istih vrst kot pridevniški ali samostalniški zaimki (ne morejo pa biti pravi zaimki, saj se ne sklanjajo).
AlinejaBesedne zveze, po katerih se vprašamo z istimi vprašalnicami kot po prislovih, niso prislovi, ampak besedne zveze v prislovnem določilu (npr. doma je prislov – v šoli je prislovno določilo). So pa prislovi tudi vprašalnice, s katerimi sprašujemo po njih.
AlinejaPrislovi so lahko samostojne besede, lahko pa so izpeljani iz pridevnikov. Nekatere prislove, izpeljane iz pridevnikov, lahko stopnjujemo.