FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Oblikoslovje Zaimek

AlinejaZaimek lahko stoji v stavku namesto pridevnika ali samostalnika. Poznamo naslednje vrste zaimkov: osebni, svojilni, kazalni, vprašalni, oziralni in nedoločni. Poleg tega poznamo tudi povratni osebni zaimek in povratni svojilni zaimek.
AlinejaSamostalniški zaimki se sklanjajo po posebnih sklanjatvah. Nekateri skloni zaimkov jaz, ti in on imajo dolge (naglasne) in kratke (naslonske) naslonske oblike. Z dolgimi oblikami zaimek še posebej poudarimo.
AlinejaPridevniški zaimki se sklanjajo kot pridevniki, po posebni sklanjatvi se sklanjata zaimka ta in ves.
AlinejaZaimek ki se ne sklanja (*enako: čigar).
Alineja*Povratni osebni zaimek (sebe, se) in povratni svojilni zaimek (svoj) se rabita, kadar se nanašata na osebo v osebku istega stavka.
AlinejaSamostalniška oblika pridevniškega zaimka noben je nobeden.