FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Oblikoslovje Členek

AlinejaČlenek je podoben prislovu, le da se po členku ne moremo vprašati. Vpliva na smisel stavka. Večkrat – ne pa nujno – stoji pred besedo ali besedno zvezo, na katero se nanaša.