FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Oblikoslovje Predlog

AlinejaPredlog stoji pred samostalnikom ali samostalniško besedno zvezo.
AlinejaPredlogi lahko ob sebi zahtevajo rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik ali orodnik. Vežejo se z enim sklonom ali z dvema.
AlinejaČe se predlog za izražanje krajevnega razmerja lahko veže z dvema sklonoma, se običajno na vprašanje kam? veže s tožilnikom, na vprašanje kje? pa z mestnikom ali orodnikom.
AlinejaČe pred določenim samostalnikom rabimo predlog v, moramo rabiti tudi njegov par iz. Če pred določenim samostalnikom rabimo predlog na, moramo rabiti tudi njegov par z/s.
Alineja*Nekateri glagoli zahtevajo ob sebi določene predloge z določeno vezavo. Predlog v tem primeru postane neločljivi del glagola.