FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Oblikoslovje Veznik

AlinejaVeznik lahko povezuje enakovredne besede, besedne zveze ali stavke (priredni veznik), ali pa uvaja odvisni stavek in ga smiselno povezuje z nadrednim stavkom (podredni veznik). S pomočjo veznika izražamo različna razmerja med stavki.