FRANČEK
Kje je kaj v slovnici?

Beseda Oblikoslovje Medmet

AlinejaZ medmeti izražamo svoje razpoloženje, preklinjamo, posnemamo glasove, celo spodbujamo k čemu ali odvračamo od česa. Večinoma že sami tvorijo stavek.